Flammekueche Flame Tart

Tarte flambée Flammekueche
Bacon tranché 250g
Tarte flambée Flammekueche
Bacon tranché 250g
Tarte flambée Flammekueche

Ingredients

Filling:

For the dough:

  • 1 kg unbleached flour
  • 10 gr fresh baker’s yeast
  • 50 cl water
  • 50 gr fresh butter
  • 5 gr salt